Danh sách nhà mạng

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 466.243
  • Vinaphone: 375.363
  • Mobifone: 266.071
  • Vietnammobile: 23.508
  • Sfone: 236
  • Gmobile: 21.506
  • Cố định: 469
  • Tổng kho sim: 1.153.396

Tìm kiếm sim số

Khu vực: Nhà mạng:
Giá từ:
Đến:
Tất cả 10 Số 11 Số
VD: *1986, 09*6868, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99
Dãy số không gồm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng nút :
Đầu số:
Chọn dạng:
Sắp xếp:

DANH SÁCH SIM

STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 012.2345.9999 33.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
2 090.78.44444 30.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
3 0939.00.2222 29.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
4 09070.44444 28.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
5 09.3337.3337 28.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
6 0939.888.222 25.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
7 0939.22.00.22 20.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
8 01215.444444 20.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
9 01219.444444 20.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
10 0932.99.11.99 19.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
11 0907.36.86.86 18.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
12 0939.21.3333 18.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
13 0909.166669 18.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
14 0909.99.80.80 16.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
15 0907.556.556 16.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
16 0939.05.2222 16.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
17 0907.299992 16.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
18 012.234.6.8888 16.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
19 0909.125.888 16.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
20 0935.424444 15.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
21 012.234.3.9999 15.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
22 012.234.7.9999 15.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
23 012.234.8.9999 15.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
24 01223.44.9999 15.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
25 01223.55.8888 15.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
26 0907.688.866 15.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
27 0932.955.955 15.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
28 090.789.8666 15.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
29 0907.567.666 15.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
30 0907.55.00.55 14.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
31 09394.01234 14.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
32 012159.00000 14.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
33 0122.357.8888 14.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
34 01223.44.8888 14.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
35 0126.37.00000 14.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
36 090.64.01234 13.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
37 0905.93.4444 13.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
38 01223.56.9999 13.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
39 0932.99.33.88 13.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
40 0939.103.103 13.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
41 0932.96.79.79 13.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
42 0907.22.88.22 13.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
43 0907.666661 13.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
44 0939.05.6888 13.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
45 09.39.68.1999 13.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
46 0907.29.1111 13.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
47 0932.811.999 13.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
48 0939.84.2222 13.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
49 0932.99.8666 13.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
50 0939.62.86.86 12.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
51 0932.81.79.79 12.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
52 0907.66.88.33 12.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
53 090.776.1111 12.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
54 0932.82.1111 12.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
55 0907.82.1111 12.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
56 01225.878888 12.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
57 012.838.44444 12.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
58 012.66.67.67.67 12.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
59 0121.69.44444 12.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
60 01214.38.38.38 12.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
61 0122.353.9999 12.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
62 01223.52.9999 12.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
63 01.26.25.44444 11.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
64 0122.441.9999 11.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
65 01223.58.9999 11.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
66 01224.81.9999 11.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
67 01225.80.9999 11.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
68 01226.58.9999 11.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
69 0939.392.392 11.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
70 0939.391.391 11.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
71 090.77777.26 11.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
72 0907.36.1111 11.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
73 0932.83.1111 11.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
74 0907.94.66.88 10.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
75 0907.980.980 10.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
76 093.992.86.86 10.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
77 0939.22.44.22 10.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
78 0939.062.062 10.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
79 0907.566665 10.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
80 0907.64.79.79 10.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
81 093.9999.386 10.000.000 (VNĐ) 65
       Đặt mua
82 0939.02.0000 10.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
83 0907.80.1111 10.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
84 0939.80.1111 10.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
85 0935.56.5678 10.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
86 0122.353.8888 10.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
87 01223.52.8888 10.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
88 01223.56.8888 10.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
89 01223.59.8888 9.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
90 0939.087.087 9.500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
91 0932.907.907 9.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
92 0932.99.98.98 9.500.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
93 0907.68.0000 9.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
94 093.9999.181 9.500.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
95 0907.32.1111 9.500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
96 09077.99998 9.500.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
97 0939.623.623 9.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
98 0939.375.375 9.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
99 0939.051.051 9.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
100 0907.951.951 9.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
Page 1 of 2661

Giỏ Hàng Của Bạn

Giỏ hàng rỗng.
      Xem giỏ hàng

Hỗ trợ khách hàng

Liên hệ:

0988.65.65.65

0966.65.65.65

-------------------------------------

Vietcombank:

0111001054051

Đông Á: 

0101041946

-------------------------------------

Giờ làm việc : từ 8 -> 18 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website

Tin tức

Tìm Tôi Trên Facebook