Danh sách nhà mạng

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 349.929
  • Vinaphone: 244.414
  • Mobifone: 138.854
  • Vietnammobile: 12.972
  • Sfone: 18
  • Gmobile: 22.707
  • Cố định: 302
  • Tổng kho sim: 769.196

Tìm kiếm sim số

Khu vực: Nhà mạng:
Giá từ:
Đến:
Tất cả 10 Số 11 Số
VD: *1986, 09*6868, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99
Dãy số không gồm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng nút :
Đầu số:
Chọn dạng:
Sắp xếp:

DANH SÁCH SIM

STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 09.3337.3337 28.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
2 0909.125.888 16.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
3 0932.999949 12.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
4 0939.94.0000 7.500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
5 093.7770.789 7.500.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
6 0906.969.906 6.950.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
7 0908.16.4444 6.800.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
8 09.3939.1689 5.950.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
9 0909.013479 5.800.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
10 0906.9999.24 5.500.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
11 012.29.09.1980 4.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
12 09.07.04.1997 4.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
13 012.29.04.1989 4.500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
14 0939.866.828 2.950.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
15 0907.183.168 2.950.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
16 093.99.33.268 2.950.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
17 093.9889.000 2.900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
18 0939.688.966 2.800.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
19 093.28.1.1982 2.800.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
20 093.28.9.1982 2.800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
21 0939.525.168 2.800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
22 0939.79.1956 2.600.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
23 0935.88.1516 2.600.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
24 0939.665.168 2.600.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
25 0939.355.168 2.600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
26 0907.88.1516 2.600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
27 093.28.1.2011 2.600.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
28 093.28.1.2006 2.600.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
29 093.28.1.1963 2.600.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
30 093.9922.969 2.600.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
31 0939.66.1995 2.500.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
32 093.20.3.1992 2.500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
33 09398.34.555 2.500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
34 09.02.02.07.74 2.500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
35 0939.885.168 2.250.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
36 0932.879.168 2.200.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
37 090.789.4078 1.900.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
38 0939.06.06.95 1.800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
39 0932.900.168 1.800.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
40 0932.986.966 1.800.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
41 0939.559.368 1.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
42 09.02.02.07.76 1.800.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
43 0939.36.9998 1.800.000 (VNĐ) 65
       Đặt mua
44 090.789.8669 1.800.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
45 0902.969629 1.800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
46 093.9898.138 1.800.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
47 093.9669.138 1.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
48 0939.855.168 1.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
49 0907.698.986 1.800.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
50 0939.24.1998 1.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
51 0939.24.1995 1.800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
52 0939.66.1997 1.800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
53 093.987.6866 1.800.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
54 0939.06.06.94 1.800.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
55 0939.369.568 1.650.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
56 0939.06.06.92 1.600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
57 0934.03.03.95 1.600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
58 0936.01.07.82 1.600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
59 0936.25.09.95 1.600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
60 0932.955.168 1.600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
61 0932.909.168 1.600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
62 0907.885.168 1.600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
63 0907.855.168 1.600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
64 0932.995.168 1.600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
65 0939.808.806 1.600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
66 0906.966629 1.600.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
67 0939.459.859 1.600.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
68 0932.878.168 1.600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
69 0939.887.168 1.600.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
70 0932.81.1389 1.550.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
71 0939.23.04.86 1.500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
72 0939.78.1998 1.500.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
73 0932.877.866 1.500.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
74 0.906.906.903 1.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
75 0939.24.1982 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
76 0939.909.689 1.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
77 0907.34.1981 1.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
78 0939.24.1980 1.500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
79 0939.63.1983 1.500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
80 0939.24.1978 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
81 0932.877.688 1.500.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
82 0907.45.1998 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
83 0939.17.12.93 1.500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
84 0939.17.12.96 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
85 0939.17.03.86 1.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
86 0939.626.186 1.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
87 0939.76.16.86 1.500.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
88 0907.49.1983 1.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
89 0932.949.579 1.500.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
90 0939.80.89.86 1.500.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
91 09.02.02.07.71 1.500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
92 0938.17.01.98 1.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
93 0907.46.1994 1.500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
94 0939.23.1995 1.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
95 0939.968.698 1.500.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
96 0939.986.696 1.500.000 (VNĐ) 65
       Đặt mua
97 012.2229.3339 1.500.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
98 0907.686.698 1.500.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
99 01.22229.7779 1.500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
100 0907.73.1980 1.400.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
Page 1 of 1389

Giỏ Hàng Của Bạn

Giỏ hàng rỗng.
      Xem giỏ hàng

Hỗ trợ khách hàng

Liên hệ:

0988.65.65.65

0966.65.65.65

-------------------------------------

Vietcombank:

0111001054051

Đông Á: 

0101041946

-------------------------------------

Giờ làm việc : từ 8 -> 18 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website

Tin tức

Tìm Tôi Trên Facebook