Cách chuyển tiền Viettel (I-share) nhanh nhất 2012

Các bạn muốn chuyển tiền mạng Viettel cho thuê bao khác. Qua dịch vụ chia sẽ tiền của Viettel (dịch vụ I-share của Viettel) để tặng tiền cho thuê bao Viettel khác. Cách làm như sau:

Điều kiện: thuê bao Viettel phải hoạt động trên 450 ngày.

1.      Để biết thông tin về dịch vụ, khách hàng thao tác như sau:  *136*#  ấn OK

2.      Để chuyển tiền, khách thực hiện theo 2 bước:

–      Lấy mật  khẩu chuyển tiền dịch vụ I-share của Viettel

–      Thực hiện chuyển tiền dịch vụ I-share của Viettel

Bước 1: Lấy mật khẩu chuyển tiền Viettel

Khách hàng nhắn tin để lấy mật khẩu chuyển tiền theo 2 cách:

+ Cách 1:  MK  gửi đến 136

+ Cách 2: MK xxxxxxxx gửi 136 (trong đó xxxxxxxx là 8 ký tự số)

Lưu ý: Khách hàng chỉ được cấp mật khẩu một lần.

Bước 2: Thực hiện chuyển tiền

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng gửi mã lệnh theo cú pháp:

*136*Mat khau chuyen tien*Thue bao nhan tien*So tien chuyen#  ấn  OK

Vd: *136*11111111*0988656565*20000#