Strict Standards: Non-static method gdFunctionsGDSR::get_caller_backtrace() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/class.php on line 1871

Strict Standards: Non-static method gdsrBlgDB::add_new_view() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/class.php on line 1889

Strict Standards: Non-static method GDSRDBCache::get_posts() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/class.php on line 1990

Strict Standards: Non-static method GDSRDBCache::get_logs() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/class.php on line 1997

Strict Standards: Non-static method GDSRDBCache::get_logs() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/class.php on line 2003

Strict Standards: Non-static method gdsrFrontHelp::check_cookie() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 1055

Strict Standards: Non-static method GDSRRenderT2::render_srb() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 1084

Strict Standards: Non-static method GDSRRenderT2::get_template() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 647

Strict Standards: Non-static method gdTemplateDB::get_templates() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 7

Strict Standards: Non-static method gdTemplateDB::get_template() should not be called statically in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/gdt2/classes.php on line 419

Strict Standards: Non-static method gdTemplateDB::get_template() should not be called statically in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/gdt2/classes.php on line 419

Strict Standards: Non-static method GDSRRender::rating_stars() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 683

Strict Standards: Non-static method GDSRRender::rating_wait() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/cls/render.php on line 23

Strict Standards: Non-static method GDSRRenderT2::render_srt() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 688

Strict Standards: Non-static method gdsrFrontHelp::check_cookie() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 904

Strict Standards: Non-static method GDSRRenderT2::render_tab() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/blg/frontend.php on line 939

Strict Standards: Non-static method GDSRRenderT2::get_template() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 707

Strict Standards: Non-static method gdTemplateDB::get_templates() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 7

Strict Standards: Non-static method gdTemplateDB::get_template() should not be called statically in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/gdt2/classes.php on line 419

Strict Standards: Non-static method GDSRRenderT2::render_tat() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 733

Strict Standards: Non-static method GDSRRender::rating_wait() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 743

Strict Standards: Non-static method GDSRRender::rating_wait() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/t2/render.php on line 758

Strict Standards: Non-static method GDSRDBMulti::get_multisets_for_auto_insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/simso/domains/simso.com.vn/public_html/sim-so-dep/wp-content/plugins/gd-star-rating/code/class.php on line 1457

Các bạn muốn chuyển tiền mạng Viettel cho thuê bao khác. Qua dịch vụ chia sẽ tiền của Viettel (dịch vụ I-share của Viettel) để tặng tiền cho thuê bao Viettel khác. Cách làm như sau:

Điều kiện: thuê bao Viettel phải hoạt động trên 450 ngày.

1.      Để biết thông tin về dịch vụ, khách hàng thao tác như sau:  *136*#  ấn OK

2.      Để chuyển tiền, khách thực hiện theo 2 bước:

-      Lấy mật  khẩu chuyển tiền dịch vụ I-share của Viettel

-      Thực hiện chuyển tiền dịch vụ I-share của Viettel

Bước 1: Lấy mật khẩu chuyển tiền Viettel

Khách hàng nhắn tin để lấy mật khẩu chuyển tiền theo 2 cách:

+ Cách 1:  MK  gửi đến 136

+ Cách 2: MK xxxxxxxx gửi 136 (trong đó xxxxxxxx là 8 ký tự số)

Lưu ý: Khách hàng chỉ được cấp mật khẩu một lần.

Bước 2: Thực hiện chuyển tiền

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng gửi mã lệnh theo cú pháp:

*136*Mat khau chuyen tien*Thue bao nhan tien*So tien chuyen#  ấn  OK

Vd: *136*11111111*0988656565*20000#

VN:F [1.9.14_1148]
Rating: 7.0/10 (28 votes cast)
VN:F [1.9.14_1148]
Rating: +3 (from 7 votes)
Cách chuyển tiền Viettel (I-share) nhanh nhất 2012, 7.0 out of 10 based on 28 ratings