Đầu số của mạng Vinaphone

Chắc hẳn trong chúng ta cũng đã từng thắc mắc
vd:
Đầu số 091 là của mạng nào?
Đầu số 094 là của mạng nào?
Đầu số 0123 là của mạng nào?
Đầu số 0124 là của mạng nào?
Đầu số 0125 là của mạng nào?
Đầu số 0127 là của mạng nào?
Đầu số 0129 là của mạng nào?
Xin được giải đáp tấc cả các đầu số trên đều thuộc mạng vinaphone.
Vinaphone bao gồm các đầu số: 091, 094, 0123, 0124, 0125, 0127, 0129(2-5)