Đầu số mạng Mobifone

Khi mà nhiều mạng di động tung ra ngày càng nhiều đầu số.
Chắc hẳn chúng ta sẽ có lúc thắc mắc: Đầu số này là của mạng nào??
vd:
Đầu số 090 là của mạng nào?
Đầu số 093 là của mạng nào?
Đầu số 0120 là của mạng nào?
Đầu số 0121 là của mạng nào?
Đầu số 0122 là của mạng nào?
Đầu số 0126 là của mạng nào?
Đầu số 0128 là của mạng nào?
Xin được giải đáp tấc cả các đầu số trên đều thuộc mạng mobifone.
MobiFone bao gồm các đầu số: 090, 093, 0120, 0121, 0122, 0126, 0128