Tweet Mobifone 090, 093, 0122, 0126, 0121, 0128, 0120 Vinaphone 091, 094, 0123, 0125, 0127 Viettel 097, 098, 0168, 0169, 0166, 0167, 0165 EVN – Telecom 096, Cố định S-fone 095 Vietnamobile 092 Beeline 0199 Như vậy các mạng di động tại Việt Nam hiện nay đã có 6 đầu số của MobiFone (090, 093, 0122, 0126, 0121, 0128), 7…