Đầu số điện thoại các mạng di động

Mobifone 090, 093, 0122, 0126, 0121, 0128, 0120
Vinaphone 091, 094, 0123, 0125, 0127
Viettel 097, 098, 0168, 0169, 0166, 0167, 0165
EVN – Telecom 096, Cố định S-fone 095 Vietnamobile 092 Beeline 0199

Như vậy các mạng di động tại Việt Nam hiện nay đã có 6 đầu số của MobiFone (090, 093, 0122, 0126, 0121, 0128), 7 đầu số của Viettel (097, 098, 0168, 0169, 0166, 0167, 0165), 5 đầu số của Vinaphone (091, 094, 0123, 0125, 0127) và các đầu số 092, 095, 096, 0199 của các mạng còn lại.

Cách thêm đầu số mới vào số điện thoại cố định Bảng tóm tắt: VNPT: 3 + 5, 6, 7, 8, 9 Viettel: 6 + 25, 26, 27, 28, 29, 33 EVN: 2 + 20, 21, 22, 23, 24, 46, 47, 48, 49 SPT: 5 + 40, 41, 42, 43, 44 VTC: 4 + 45

Click the image to open in full size.

Click the image to open in full size.

Sau VNPT, còn 5 doanh nghiệp nữa phải đổi số điện thoại cố định. Làm thế nào để phân biệt thuê bao cố định thuộc mạng VNPT, FPT, Viettel… và cần phải thêm đầu số nào? Kể từ ngày 19/10/2008, các thuê bao cố định của VNPT sẽ buộc phải quay theo đầu số mới và từ 26/10/2008, 5 nhà cung cấp dịch vụ còn lại là EVN Telecom, SPT, Viettel, VTC và FPT cũng sẽ chuyển đổi bằng việc thêm đầu số mới. Cụ thể như sau: VNPT thêm đầu số 3 EVN thêm đầu số 2 Viettel thêm đầu số 6 SPT thêm đầu số 5 VTC thêm đầu số 4 FPT thêm đầu số 7 Dựa vào các đầu số cũ của từng mạng để phân biệt (không tính mã vùng, tỉnh):

– Các thuê bao của VNPT thường có số thuê bao là 7 chữ số (ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) hoặc 6 số với các tình thành còn lại và bắt đầu bằng số: 5,6,7,8,9 khi chuyển sang cách quay số mới cần thêm số 3. Ví dụ: Số thuê bao cũ: 5.123.456 chuyển sang số thuê bao mới là 3.5123456 7.123456 chuyển sang số thuê bao mới là: 3.7123456 và tương tự như vậy với các đầu số còn lại. – Các thuê bao của Viettel là những thuê bao có đầu số: 25,26,27,28,29 hoặc 33 (đầu số 33 chỉ có tại 20 tỉnh thành) khi chuyển sang cách quay số mới cần thêm số 6. Ví dụ: Số thuê bao cũ 25.1234 sẽ thành 6.25.1234

– Các thuê bao của EVN Telecom thường bắt đầu bằng đầu số: 20, 21, 22, 23, 24 và 46, 47, 48, 49 khi chuyển sang cách quay số mới cần thêm số 2. Ví dụ: Số thuê bao cũ 20.1234 sẽ thành 2.20.1234 21.1234 sẽ thành 2.21.1234 46.1234 sẽ thành 2.46.1234 – Các thuê bao của SPT là những thuê bao có đầu số 40, 41, 42, 43, 44 khi chuyển sang cách quay số mới sẽ phải thêm số 5. Ví dụ: Số thuê bao cũ là: 40.1234 sẽ chuyển thành 5.40.1234 – Các thuê bao của VTC là những thuê bao có đầu số 45 khi chuyển đổi sẽ phải thêm số 4. Ví dụ: Số thuê bao cũ là: 45.1234 sẽ thành 4.45.1234