Tweet Bạn muốn kiểm tra cước nóng đang sử dụng thuê bao trả sau: Viettel: Soan tin: “tra cuoc” gửi 195: Thông tin phản hồi về nợ cước của bạn.(Mỗi ngày chỉ có thể tra 1 lần) Vinaphone: Soạn tin: “Cuoc” gửi 333: Tin nhắn phản hồi: CUOC TB 091xxxxxxx TAM TINH DEN HET NGAY xx/xx/xx DA SU DUNG HET…