Danh sách nhà mạng

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 495.058
  • Vinaphone: 332.297
  • Mobifone: 266.618
  • Vietnammobile: 23.661
  • Sfone: 217
  • Gmobile: 21.030
  • Cố định: 511
  • Tổng kho sim: 1.139.392

Tìm kiếm sim số

Khu vực: Nhà mạng:
Giá từ:
Đến:
Tất cả 10 Số 11 Số
VD: *1986, 09*6868, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99
Dãy số không gồm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng nút :
Đầu số:
Chọn dạng:
Sắp xếp:

DANH SÁCH SIM

STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0945.40.8888 50.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
2 012.2345.9999 33.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
3 0939.00.2222 29.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
4 0969.80.7777 28.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
5 09.39.29.2222 18.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
6 0939.21.3333 18.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
7 0939.05.2222 16.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
8 012.234.6.8888 16.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
9 01223.55.8888 15.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
10 0996.10.5555 15.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
11 0935.424444 15.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
12 012.234.3.9999 15.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
13 012.234.7.9999 15.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
14 012.234.8.9999 15.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
15 01223.44.9999 15.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
16 012.79.66.9999 14.000.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
17 01245.66.9999 14.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
18 0122.357.8888 14.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
19 01223.44.8888 14.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
20 0907.29.1111 13.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
21 0939.84.2222 13.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
22 012.79.66.8888 13.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
23 0905.93.4444 13.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
24 01223.56.9999 13.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
25 090.776.1111 12.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
26 0932.82.1111 12.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
27 0907.82.1111 12.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
28 01225.878888 12.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
29 0123.79.69999 12.000.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
30 01245.77.8888 12.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
31 0125.838.9999 12.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
32 01257.11.9999 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
33 01275.11.9999 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
34 0122.353.9999 12.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
35 01223.52.9999 12.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
36 0907.36.1111 11.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
37 01257.939999 11.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
38 0122.441.9999 11.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
39 01223.58.9999 11.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
40 01224.81.9999 11.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
41 01225.80.9999 11.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
42 01226.58.9999 11.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
43 0939.02.0000 10.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
44 0907.80.1111 10.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
45 0939.80.1111 10.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
46 0122.353.8888 10.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
47 01223.52.8888 10.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
48 01223.56.8888 10.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
49 01275.118888 9.600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
50 0907.68.0000 9.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
51 0907.32.1111 9.500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
52 01223.59.8888 9.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
53 09.39.59.0000 9.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
54 0907.39.4444 9.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
55 09.39.29.4444 9.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
56 0123.79.68888 9.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
57 0122.343.8888 9.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
58 0938.26.0000 9.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
59 01257.858888 8.800.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
60 0939.62.0000 8.500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
61 0939.05.4444 8.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
62 0939.17.4444 8.500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
63 0939.27.4444 8.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
64 0123.7707777 8.500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
65 01238.67.9999 8.500.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
66 01224.01.8888 8.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
67 01226.53.8888 8.500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
68 0907.38.0000 8.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
69 0907.26.0000 8.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
70 0932.83.4444 8.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
71 0127.333.7777 8.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
72 01223.54.8888 7.800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
73 0909.21.4444 7.800.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
74 0907.52.0000 7.500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
75 0907.38.4444 7.500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
76 0907.29.4444 7.500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
77 012.79.66.7777 7.500.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
78 01259.67.8888 7.300.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
79 0907.27.4444 7.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
80 0907.56.0000 7.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
81 0907.31.0000 7.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
82 0939.95.0000 7.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
83 0939.82.0000 7.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
84 0932.96.0000 7.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
85 0932.97.0000 7.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
86 0932.83.0000 7.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
87 0907.28.4444 7.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
88 0907.26.4444 7.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
89 0907.06.4444 7.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
90 0939.56.4444 7.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
91 0907.95.4444 7.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
92 0907.32.0000 7.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
93 0125.919.8888 7.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
94 0127.333.6666 6.950.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
95 01257.60.9999 6.900.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
96 01275.08.9999 6.900.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
97 012.79.11.7777 6.800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
98 0939.70.4444 6.500.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
99 0939.51.4444 6.500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
100 012.4567.3333 6.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
Page 1 of 83

Giỏ Hàng Của Bạn

Giỏ hàng rỗng.
      Xem giỏ hàng

Hỗ trợ khách hàng

Liên hệ:

0988.65.65.65

0966.65.65.65

-------------------------------------

Vietcombank:

0111001054051

Đông Á: 

0101041946

-------------------------------------

Giờ làm việc : từ 8 -> 18 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website

Tin tức

Tìm Tôi Trên Facebook