Danh sách nhà mạng

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 476.456
  • Vinaphone: 374.367
  • Mobifone: 265.572
  • Vietnammobile: 23.466
  • Sfone: 236
  • Gmobile: 21.297
  • Cố định: 469
  • Tổng kho sim: 1.161.863

Tìm kiếm sim số

Khu vực: Nhà mạng:
Giá từ:
Đến:
Tất cả 10 Số 11 Số
VD: *1986, 09*6868, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99
Dãy số không gồm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng nút :
Đầu số:
Chọn dạng:
Sắp xếp:

DANH SÁCH SIM

STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 094.9909999 125.000.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
2 0945.40.8888 50.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
3 012.2345.9999 33.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
4 0939.00.2222 29.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
5 0969.80.7777 28.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
6 09.39.29.2222 18.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
7 0939.21.3333 18.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
8 0939.05.2222 16.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
9 012.234.6.8888 16.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
10 0996.10.5555 15.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
11 0935.424444 15.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
12 012.234.3.9999 15.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
13 012.234.7.9999 15.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
14 012.234.8.9999 15.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
15 01223.44.9999 15.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
16 01223.55.8888 15.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
17 012.79.66.9999 14.000.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
18 01245.66.9999 14.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
19 0122.357.8888 14.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
20 01223.44.8888 14.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
21 0907.29.1111 13.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
22 0939.84.2222 13.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
23 012.79.66.8888 13.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
24 0905.93.4444 13.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
25 01223.56.9999 13.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
26 090.776.1111 12.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
27 0932.82.1111 12.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
28 0907.82.1111 12.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
29 01225.878888 12.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
30 0123.79.69999 12.000.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
31 01245.77.8888 12.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
32 0125.838.9999 12.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
33 01257.11.9999 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
34 01275.11.9999 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
35 0122.353.9999 12.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
36 01223.52.9999 12.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
37 0907.36.1111 11.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
38 01257.939999 11.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
39 0122.441.9999 11.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
40 01223.58.9999 11.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
41 01224.81.9999 11.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
42 01225.80.9999 11.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
43 01226.58.9999 11.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
44 0939.02.0000 10.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
45 0907.80.1111 10.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
46 0939.80.1111 10.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
47 0122.353.8888 10.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
48 01223.52.8888 10.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
49 01223.56.8888 10.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
50 01275.118888 9.600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
51 0949.76.4444 9.500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
52 0949.75.4444 9.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
53 0907.68.0000 9.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
54 0907.32.1111 9.500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
55 01223.59.8888 9.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
56 09.39.59.0000 9.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
57 0907.39.4444 9.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
58 09.39.29.4444 9.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
59 0123.79.68888 9.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
60 0122.343.8888 9.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
61 0938.26.0000 9.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
62 01257.858888 8.800.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
63 0939.62.0000 8.500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
64 0939.05.4444 8.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
65 0939.17.4444 8.500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
66 0939.27.4444 8.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
67 0123.7707777 8.500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
68 01238.67.9999 8.500.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
69 01224.01.8888 8.500.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
70 01226.53.8888 8.500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
71 0907.38.0000 8.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
72 0907.26.0000 8.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
73 0932.83.4444 8.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
74 0127.333.7777 8.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
75 01223.54.8888 7.800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
76 0909.21.4444 7.800.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
77 0907.52.0000 7.500.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
78 0907.38.4444 7.500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
79 0907.29.4444 7.500.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
80 012.79.66.7777 7.500.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
81 01259.67.8888 7.300.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
82 0907.27.4444 7.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
83 0907.56.0000 7.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
84 0907.31.0000 7.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
85 0939.95.0000 7.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
86 0939.82.0000 7.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
87 0932.96.0000 7.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
88 0932.97.0000 7.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
89 0932.83.0000 7.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
90 0907.28.4444 7.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
91 0907.26.4444 7.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
92 0907.06.4444 7.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
93 0939.56.4444 7.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
94 0907.95.4444 7.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
95 0907.32.0000 7.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
96 0125.919.8888 7.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
97 0127.333.6666 6.950.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
98 01257.60.9999 6.900.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
99 01275.08.9999 6.900.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
100 012.79.11.7777 6.800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
Page 1 of 80

Giỏ Hàng Của Bạn

Giỏ hàng rỗng.
      Xem giỏ hàng

Hỗ trợ khách hàng

Liên hệ:

0988.65.65.65

0966.65.65.65

-------------------------------------

Vietcombank:

0111001054051

Đông Á: 

0101041946

-------------------------------------

Giờ làm việc : từ 8 -> 18 giờ

Ngoài giờ làm việc, quý khách vui lòng đặt hàng qua Website

Tin tức

Tìm Tôi Trên Facebook